Service

Het leveren van goede producten en diensten staat bij FlevoLof voor op. Daarnaast levert FlevoLof een uitgebreid pakket aan service, zoals:

• advies bij rassenkeuze
• rassenproeven op eigen percelen en in eigen kwekerij
• trekbegeleiding in de kwekerij van onze afnemers
• proeftrekken (voordat de wortelen naar de klant wordt afgeleverd)
• bodemanalyses van het gekozen perceel
• analyse van de wortel vóór en na de oogst
• samenwerking met professionele onafhankelijke teeltadviseurs