Internationale projecten

Voor gebieden waar de teelt en consumptie van witlof nog onbekend is heeft Flevolof een speciaal concept ontwikkeld. Flevolof levert eigen teeltkennis, ervaring, vakmanschap, plantmateriaal en kweekbenodigdheden. En werkt samen met een groep Nederlandse witlofspecialisten. Allemaal marktleiders in Nederland en daarbuiten.

Een team van deskundigen met internationale kennis en ervaring
op het gebied van:

 • Witlofrassen voor verschillende seizoenen en gebruiksdoelen
 • Inspecteren en aanpassen of ontwerpen en construeren van gebouwen
 • Ontwerpen, bouwen en installeren van hydrocultuurinstallaties.
 • Berekenen en installeren van klimaatbeheersing en luchtbehandeling.
 • Kweken, oogsten en inpakken van de witlofkroppen.
 • Oogstsystemen en interne transportoplossingen.
 • Verpakkingsmachines en -materialen.

De belangrijkste lokale voorwaarden voor een succesvol project zijn:

 • Beschikbaarheid van schoon water en energievoorziening
 • Een geïsoleerd gebouw met vlakke vloer, ruime deuren en voldoende hoogte.
 • Ervaren management en voldoende arbeidskrachten.
 • Beginnende vraag naar witlof bij foodservice, hotels, gastronomie of retail. 
 • Gekoelde transport- en opslagmogelijkheden.
 • Eigen inbreng van financiering van investering en werkkapitaal.

Wat zijn de argumenten om een Witlofproject op te zetten:

 • Relatief kleine investering, snelle terugverdientijd en goede marges.
 • Duurzame jaarrond teelt van een lekkere gezonde verse bladgroente.
 • Per land verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden
 • Innovatieve, duurzame, niet grondgebonden teelt. In en om de grote steden.
 • Arbeidsplaatsen en ontwikkelingskansen voor lager opgeleiden.
 • Goede kansen voor markt- en productontwikkeling.

Flevolof levert de witlofwortelen en de kweekbakken en -rekken. Samen met bovengenoemde marktleiders kan Flevolof het totale pakket voor een succesvol project aanbieden. Flevolof heeft zeer veel kennis van witlofproductie en  is aanspreekpunt voor buitenlandse opdrachtgevers en voor de bedrijven in Nederland.

Graag bespreken wij uw mogelijkheden waarbij we kijken naar de  haalbaarheid van uw plannen. De drie belangrijkste toetsingscriteria zijn: financiële, technische en commerciële mogelijkheden. 

Neem contact met ons op en vraag naar uw mogelijkheden.